ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ: പെട്ര ക്വിറ്റോവ ഫൈനലിൽ

ചെക് റിപ്പബ്ലിക് താരം പെട്ര ക്വിറ്റോവ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ടെന്നിസിൻറെ ഫൈനലിൽ കടന്നു. ക്വിറ്റോവ സെമിയിൽ അമേരിക്കൻ താരം ഡാനിയേലെ കോളിൻസിനെ തോ…