ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ: പെട്ര ക്വിറ്റോവ ഫൈനലിൽ

ചെക് റിപ്പബ്ലിക് താരം പെട്ര ക്വിറ്റോവ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ ടെന്നിസിൻറെ ഫൈനലിൽ കടന്നു. ക്വിറ്റോവ സെമിയിൽ അമേരിക്കൻ താരം ഡാനിയേലെ കോളിൻസിനെ തോൽപിച്ചു.

രണ്ടുതവണ വിംബിൾഡൺ കിരീടം നേടിയിട്ടുള്ള ക്വിറ്റോവ 7-6, 6-0 എന്ന സ്കോറിനാണ് കോളിൻസിനെ തോൽപിച്ചത്.